Foto: Sylwia Bomba
Modelka: Marta Tomaszewska
Makijaż: Magdalena Lasocińska
Miejsce: Wydział Prawa w Łodzi