photo: Artur Grygorowicz i Joanna Bakowicz
models: Grzegorz Wilde, Michał Jurgielewicz, Małgorzata Prałat