Foto: Artur Grygorowicz i Joanna Bakowicz
Modele: Grzegorz Wilde, Michał Jurgielewicz, Małgorzata Prałat