REGULAMIN SKLEPU

1. Sklep internetowy, działający pod adresem nataliaslizowska.com, prowadzony jest przez firmę NATALIA ŚLIZOWSKA z siedzibą w Lipkach Wielkich ul. Stolarska 11 B, 66-431

Adres korespondencyjny:
ul. Stolarska 11B
66-431 Lipki Wielkie
NIP 5992923198 

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Zamówienia przyjmowane są bezpośrednio przez stronę nataliaslizowska.com

4. Zamówienia można składać również bez uprzedniej rejestracji.

5. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje wiadomość e-mail z informacją o jego przyjęciu. Realizacja zamówienia płatnego z góry rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty od klienta za zamówienie. Czas realizacji w zależności od ilości i złożoności zamówienia trwa do 14 dni roboczych.

6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu opłacenia zamówienia. Klient może wycofać złożone zamówienie za pomocą linku anulacji w otrzymanej wiadomości e-mail, telefonicznie pod nr tel. 609 337 747 lub e-mailem pod adresem atelier@nataliaslizowska.com

7. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

9. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowymnataliaslizowska.comsą fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

11. Do zamówienia doliczane są koszty przesyłki 18 zł jeśli klient wybiera formę przesyłki. Dostępna jest też opcja odbioru osobistego w ATELIER. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

12. Korzystanie ze  Sklepu internetowego nataliaslizowska.com możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

– Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 

13. Kupujący składający zamówienie płatne z góry, zobowiązuje się opłacić zamówienie w ciągu 2 dni od dnia jego złożenia. Firma NATALIA ŚLIZOWSKA zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia złożonego przez kupującego jeżeli nie zostanie ono opłacone w ciągu 2 dni od daty jego złożenia.

14. REKLAMACJE.

a) Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien skontaktować się telefonicznie lub e-mailowo z ATELIER NATALIA ŚLIZOWSKA, a następnie odesłać go paczką na adres firmy:

NATALIA ŚLIZOWSKA
ul. Stolarska 11B
66-431 Lipki Wielkie

b) Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.

c) Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pozbawiony wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

15. Zwroty i reklamacje

a) Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr/

b) Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego.

c) W przypadku odstąpienia od umowy przedmiot należy odesłać przesyłką rejestrowaną na adres firmy oraz dołączyć wypełniony formularz zwrotu. Formularz zwrotu wysyłany jest do klienta wraz z towarem.

d) Zwracany Produkt powinien być pozbawiony zapachu, czysty oraz z przyczepionymi metkami, a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

e) Sklep gwarantuje zwrot pełnej kwoty równej cenie towarów zapłaconej przez klienta oraz koszt przesyłki (najniższy z możliwych dostępnych przy wyborze opcji wysyłki) do klienta. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, przelewem bankowym na klienta konto bankowe. Koszt zwrotu towaru przechodzi na kupującego.

UWAGA

Zwrotowi lub wymianie nie podlegają produkty zakupione, wykonywane na zamówienie, spersonalizowane według wytycznych klienta (czyli np. na wymiar lub niestandardowym, nieujętym z tabeli rozmiarze, kolorze który nie jest dostępny w danym fasonie lub jest poza w ofertą) oraz przedmioty użyteczności higienicznej, ze szczególnym uwzględnieniem bielizny (w tym legginsy czy rajstopy) i maseczek.

Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(…)

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

16. Sklep nataliaslizowska.com zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą klienci naszego sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia dn. 2.03.2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271 z kolejnymi zmianami).

18. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług sklepu internetowego nataliaslizowska.com 

1. Firma NATALIA ŚLIZOWSKA przestrzega zasad prywatności osób fizycznych korzystających z serwisu działającego pod adresem nataliaslizowska.com.

2. Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego nataliaslizowska.com, które dokonują lub zamierzają dokonać zamówienia w Sklepie.

3. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest firma NATALIA ŚLIZOWSKA.

4. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez firmę NATALIA ŚLIZOWSKA w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności:
– świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług,
– obsługi procesu Rejestracji (czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie serwisu Sklepu),
– logowania do Konta (podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. otrzymywania powiadomień o zmianie statusu Produktów, wyrażać opinie na temat Produktów oraz kontrolować stan złożonych przez niego Zamówień),
– zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu,
– tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
– tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu Sklepu,
– dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów,
– zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży Produktów (włącznie z dostawą Produktów) i obsługi reklamacji.

5. Informacje dotyczące Klienta nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta.

6. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adresatelier@nataliaslizowska.com, lub zadzwonić pod numer telefonu 609 337 747.

Dane do przelewu:

NATALIA ŚLIZOWSKA

ING Bank Śląski

PL 59 1050 1461 1000 0092 0156 8632